Jerat

Deskripsi

Kumpulan cerita pendek menarik, sederhana, dan mempunyai pesan-pesan yang mendalam. Dalam kumpulan ini terdapat beberapa cerita pendek seperti: Abu Gani, Lelaki di Tengah Padang, Malam-Malam di Kota Pantai, Joki Ulung, Percakapan Selat, dan Kebaikan Orang Lain.